Dark Ride Brothers medverkar i projektet Aus Finnland, det största projektet någonsin för internationalisering av finländsk musik!

Topprojektet, som är ett samarbetsprojekt inom musikbranschen, riktar in sig på de tyskspråkiga delarna av Europa. Aus Finnland 2015-2016 är det största projektet genom tiderna som genomförts för internationalisering av finländsk musik. Projektet samlar ett brett spektrum av finländska företag, aktörer och artister inom musikbranschen. Music Finland förverkligar projektet.

Projektets huvudsakliga målsättning är att öka exporten av finländsk musik och främja dess synlighet i Tyskland, Österrike och Schweiz. Genom projektet kommer den finländska musiken att nå ut till både konsumenter och professionella musiker.

Projektets huvudpartner är arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, den finländska musikfonden Musiikin edistämissäätiö (MES), utrikesministeriet samt Finlandsinstitutet i Tyskland.